'כיפורים כ- פורים'

שליחת שמות לברכה בחג פורים
ע"י הרב שמעון בן טוב

ידיד יקר לאחר קריאת המגילה יערוך הרב שמעון בן טוב שליט"א, וממשיך דרכו של אביו "צדיק המזוזות" תפילה מיוחדת עם מניין מקובלים תפילה מיוחדת המועילה לכלל הישועות, זיווג, פרנסה, בריאות, נחת מהילדים, זרע של קיימא.

שימך הועבר לתפילה לכבוד הרב, בשורות טובות ופורים שמח.

השנה היא שנה מעוברת ובשנה כזו יש 13 חודשים וחג פורים חל בחודש המעובר שהוא מעל המזל. לא שולטים בו המרעין בישין והיות שעם ישראל מעל המזל חודש זה מסוגל לכל הישועות ובמיוחד בליל פורים שהוא כליל יום כיפור הרי ידוע המאמר, מקורה של מימרא זו בדברי המקובלים ע"פ המופיע בתיקוני הזוהר נז: "פורים אתקריאת על שם יום הכפורים, דעתידין לאתענגא ביה, ולשנויי ליה מענוי לענג", כלומר: יום הכפורים נקרא כן ע"ש חג הפורים, שכן עתיד יום הכפורים להיהפך ליום של עונג כפורים. על פי קביעה זו של הזוהר משמע שיום הכיפורים מתקרב במדרגתו לחג הפורים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן