מלח הישועות

לשמירה מעין הרע
ולרפואה שלימה!​

כי מגיע לך מלח-סגולה
שהרב בן טוב ברך עליו עבורך!

מלח הישועות

לשמירה מעין הרע
ולרפואה שלימה!​

כי מגיע לך מלח-סגולה
שהרב בן טוב ברך עליו עבורך!

רוצה לזכות בברכה?
מלא את הטופס והסגולה בדרך אליך, ללא עלות.

מנהג קדמון וסגולה יקרה נהוג בהרבה מתפוצות ישראל, ליקח ביד מעט מלח במוצאי יו"ט ראשון של פסח שהוא ליל א' של ספירת העומר, ולקרוא עליו מזמורים קכ"ב, קל"א, קל"ג מספר תהלים, ופרשת העומר, ואח"כ לומר תפלה קצרה, ורק אחר כן לברך ולספור ספירת העומר. ועל ידי זה יהיה המלח מסוגל הרבה נגד עין הרע, ויועיל כמו קמיע מומחה ופקיע. ומקורו טהור ממחזור בית הבחירה למהר"א חמווי זצ"ל. ואף בק"ק בית אל שבירושלים נהגו בזה. ומועיל גם כסגולה לשמירה, ולזרע קודש של קיימא, ולסימן טוב והצלחה.

שיווק בדיגיטל: מקס דיגיטל

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן