@alt@
ציון הרה"ק רבי משה בן-טוב זיע"א
כולל עיוורים

ארגון “תורת דור ודור” 

כולל מפעיל ומחזיק אברכי כוללים ללימוד תורה בירושלים, בבאר שבע ובמקומות נוספים בארץ, בהם שוקדים על לימודם אברכים מצוינים, תמורת מלגה חודשית. על הכוללים נמנים כולל “נץ”, כולל “שבת אחים”, כולל ללימוד הקבלה, כולל “אור זורח” לקבילת העוורים,
כולל ערב, כולל “ערב שבת” ועוד. בחלק מהכוללים לומדים האברכים במסגרת הכשרה לרבנות ועוברים מבחנים מיוחדים. “תורת דור ודור” מפעיל רשת ארצית לשיעורי תורה והלכה בכל רחבי הארץ, ע”י מגידי שיעור מנוסים, המקרבים את המוני העם לתורה וליראה וכן רשת שיעורי תורה לילדים ונשים.
 

 

כולל עיוורים

כולל עוורים - “אור זורח” 

כולל אחד המוסדות הייחודיים שהוקמו ופועלים ע”י “תורת דור ודור” הוא המפעל למען קהילת העוורים, “אור זורח”.
“אור זורח” וצוותו המסור מקיימים פעילות רציפה למען העוורים במשך כל השנה, הכוללת “כולל עיוורים” להרצאות ושיעורי תורה והלכה, ארגון מערכת הסעות לכולל, חלוקת מלגה חודשית לעוורים, עריכת כנסים, אירועים וטיולים לקברי צדיקים ופעילות מגוונת נוספת. המפעל למען העוורים מקיים פעילות ברוכה גם בקרב העיוורות, ובין השאר מארגן עבורן בקביעות ליווי צמוד לקיום מצוות הטהרה.
 

ישיבת בין הזמנים - “חיי משה”

כולל בין שלל מסגרות הלימוד והסיוע שמפעילים מוסדות "דור ודור", תופסת מקום של כבוד ישיבת בין הזמנים "חיי משה".
הישיבה מהווה מסגרת חינוכית לימודית לכ-100 צעירים בימי החופשה, מעניקה להם מסגרת ישיבתית גם בימי חופשת בין הזמנים שומרת עליהם מפני הסכנות הגשמיות והרוחניות של הרחוב ומספקת להם ארוחות ומלגות לימוד. לרשות הצעירים עומדים מדריכים ומלמדים מסורים המבינים היטב לנפשם ומנצלים את ההזדמנות הייחודית על מנת לרומם ולטפח את בני הנוער.

 

קורס מנחי/ות נישואין
הקורס המקיף והמקצועי למנחי/ות נישואין ומגשרי/ות נישואין : 02-5910014

 

טקס חלוקת תפילין
חלוקת 1000 זוגות תפילין לנערי בר מצווה

 

עליה לציון צדיק המזוזות
8.8.2016 ליל ה‘ באב משעות אחה"צ ברחבת החניה הצמודה לקברו של הרב הזצוק"ל

 

הילולא ה' באב תשע"ו
מוסדות דור ודור מתארגנים במרץ לקראת ההילולא של מור זקננו הרה"צ הרב משה בן טוב זצוק"ל שתתקיים ביום שני ה‘ אב תשע"ו ברחבת הר המנוחות בירושלים בשעה 19:00

 

טהרת הבית היהודי
קורס בבני ברק – נותרו מקומות אחרונים- עדין ניתן להירשם. קורסים נוספים: נתיבות ועפולה.

 

שבת בקשות ופיוטים
מוסדות דור ודור שמחים להזמינכם לשבת בקשות ופיוטים בנוסח מרוקו וירושלים שתתקיים אי"ה בשבת פרשת תצווה.

 

מוסדות דור ודור מודים לכל מאות ידידי המוסדות

 

Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn Jan 3rd
Rabbai Shimon Bentov Shlita will bw in Brooklyn from April 10 until April 15

 

קורס מנחות נישואים
הקורס מיועד עבור נשות מקצוע, מחנכות, מדריכות כלות, ובעלות אוריינטציה לתחום הטיפול. הקורס יפתח - ט"ו בשבט תשע"ו, ה- 25.1.2016.

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות ירושלים והסביבה
הקורס יפתח אי"ה ביום רביעי י"ח אלול 2.9.15

 

קורס- טהרת הבית היהודי, לתושבות אשדוד והסביבה
הקורס יפתח אי"ה בחודש אלול

 

העליה לציון צדיק המזוזות
ביום שני הקרוב בשעות הערב בין מינחה למעריב תתקיים בהר המנוחות בירושליים הילולא של מורנו ורבינו צדיק המזוזות הרה"ק רביב משה בן טוב זצוק"ל.

 

אתר חדש למוסדות דור ודור http://dorvador.org.il
מוסדות דור ודור פיתחו יחד עם צוות מומחים מהשורה הראשונה אתר ידידותי לסביבה ולמשתמש

 

חנוכת ציון "צדיק המזוזות"
חנוכת ציון "צדיק המזוזות" הרב משה בן טוב זצוק"ל בהר המנוחות

 

בקרוב !!
קורס להכשרת מדריכות כלה בירושלים

 

ערב פיוטים ושירת הבקשות

 

בדיקת מזוזות